VUKP 2022

Uimahallien
energia

Taustoitusta energiakriisin hallintaan uimahallissa

Olemme Uimahalli- ja kylpyläteknisessä yhdistyksessä miettineet kovasti tulevan talven energiakriisiä ja mahdollisia sähkökatkoja tai jopa hallien sulkemisia.
Olemmekin laatineet aiheesta artikkelin nimellä:
Taustoitusta energiakriisin hallintaan uimahallissa, joka on luettavissa viereisestä linkistä.

Uimahalleissa voi tulla energiakriisin vuoksi eteen poikkeuksellisia tilanteita, joita voivat olla esimerkiksi:

 1. Ennalta arvaamaton sähkökatko
   • Järjestelmien toiminta tulee riittävästi etukäteen testata asiantuntijavoimin, ns. Black Out testi, tällä toimenpiteellä varmistetaan, että kaikki uimahallin järjestelmät ja laitteet toimivat oikein sähkökatkotilanteessa. Tämä asia tulee toteuttaa jokaisessa uimahallissa
 2. Ennalta ilmoitettu sähkökatko, esim. 3 tuntia
  • Tämä on jatkoa edelliselle ja tämän varalta tulee laatia hallikohtainen suunnitelma asiantuntijavoimin
 3. Suunniteltu uimahallin sulkeminen esim. 2 kuukauden ajaksi
  •  Tämä on jo sitten kovempi toimenpide ja kaikki tarvittavat toimenpiteet seurauksineen tulee suunnitella huolellisesti asiantuntijavoimin
 4. Suunniteltu uimahallin sulkeminen toistaiseksi (jolloin myös altaiden tyhjennys saattaa tulla kyseeseen)
  • Tämä toimenpide on taas jatkoa edelliselle ja vaatii vielä lisää suunnittelua, jotta vältytään vaurioilta ja saadaan tavoiteltu hyöty, tähänkin avuksi asiantuntijoita

Uimahallit ovat keskenään varsin erilaisia ja siksi ohjeet on tehtävä uimahallikohtaisesti. Asiantuntija voi tarkoittaa asiantuntijaryhmää, johon kuuluu eri alojen asiantuntijoita, kuten laitosmies, LVIAS-, rakenne- ja vedenkäsittelyasiantuntijat, tärkeintä on, että he tuntevat uimahallikohteet kaikkine erityispiirteineen.

28.9.2022
Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry.
Erkkilä Timo, vedenkäsittelytekniikka 
Koivula Urpo, LVIAS tekniikka 
Maja Jukka, rakennetekniikka ja rakennusfysiikka