IMG_2437

yhdistys

UKTY Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yhdistyksen 30. toimintavuosi.
Yhdistyksen päätoimintamuoto on toimia keskustelufoorumina uimahalli–kylpylä alualla.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenlehtenä on oma sähköinen lehti AquaTviitti. Lehti tulee ilmestymään 3 kertaa vuodessa (maalis-, kesä- ja marraskuussa)

KOULUTUS

Vuosittaiset Valtakunnalliset Uimahalli-kylpyläpäivät järjestettiin syksyllä 2022. Päätettiin siirtyä korona-ajan jälkeen perinteiseen helmikuun alkuun, jolloin 2023 päiviä ei järjestetä vaan seuraava VUKP on helmikuussa 2023.Korona-aikaan suosituiksi tulleiden Webinaarien järjestämistä jatketaan.

UKTY:n edustajat ovat käytettävissä alan koulutuslaitoksissa asiantuntijaluennoitsijoina Lyhempiä, teemakohtaisia koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Ensimmäinen helmikuussa 2023 Hyvinkäällä.

tekninen toiminta

UKTY antaa pyydettäessä lausuntoja uimalli-kylpylähankkeisiin liittyen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Opintomatkat

Yhdistys järjestää vuosittain opinto- ja messumatkoja. Vuodelle 2023 on alustavasti suunniteltu messumatka Kölnin Interbad-messuille

TOIMIKUNNAT

Alan teknisten toimikuntien toiminta on ollut käytännössä pysähdyksissä korona-ajan. Toimintojen käynnistyessä UKTY ry:n hallitus nimeää edustajat toimikuntiin.

Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry.

Hallitus