Stipendit ja innovaatiopalkinnot

Stipendit ja innovaatiopalkinnot

Hakuaika 2021 on käynnissä

Stipendit

Uimahalli- ja kylpyläteknisen yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Suomen uimaloiden, uimahallien ja kylpylöiden toiminnallista ja teknistä tasoa. Oman toimintansa lisäksi UKTY ry tukee myös alalla olevien ja alaa opiskelevien toimintaa kahdella tavalla.

UKTY ry jakaa vuosittain yhden tai useamman stipendin alaan liittyviin opinnäytetöihin korkeakoulu- tai ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Stipendiä voi hakea pitkin vuotta. Vapaamuotoinen hakemus, jossa esitellään opinnäytetyösuunnitelma, tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ukty@ukty.fi. UKTY ry:n hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan ja päättää käsittelyn pohjalta stipendin mahdollisesta myöntämisestä sekä sen suuruudesta.

Martti Viljanen innovaatiopalkinto

UKTY ry:n hallitus on päättänyt jakaa vuosittain innovaatiopalkinnon tunnustuksena alalla toimivalle, uimahallien tekniikan ja puhtauden parissa työskentelevälle henkilölle tai työryhmälle. Innovaatiopalkinto on nimetty vuonna 2015 menehtyneen professori Martti Viljasen kunniaksi.

Innovaationpalkinnon saajaa voi perusteluineen ehdottaa vuosittain 31.12. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ukty@ukty.fi. UKTY ry:n hallitus tai hallituksen nimeämä työryhmä päättää palkinnon saajan.

Martti Viljanen innovaatiopalkinto 2020

Ulvilan uimahalli Kaskelotin Karri Etelä ja Jari Hottinen

Kunniakirja ja 500 euron stipendi

Ensimmäisen Martti Viljanen innovaatiopalkinnon myöntämisen perusteet ovat seuraavat:

Palkinnon saajat ovat osoittaneet aktiivista mielenkiitoa tehdä oman uimahallin energiatehokkuutta parantavia toimenpide-ehdotuksia. Palkinnon saajat ovat käyttäneet omaa asiantuntemusta ja kokemustaan hallin toiminnoista, luomalla näistä vapaaehtoisesti kehitysehdotuksen, toiminnan tehostamisesta sekä säästöistä, joita kehittämisestä syntyy, ottaen mukaan myös vertailun tarvittavien investointien takaisinmaksuajasta.