Ohjeistus poikkeusolojen ja huoltotauon aikana

Uimahallin sulkeminen poikkeusolojen tai huoltotauon ajaksi

Ohjeistus uimahallien vedenkäsittelyjärjestelmien käyttöön poikkeusolojen ja huoltotauon aikana 

Vaihtoehto 1.
Altaisiin jätetään vedet

 • Kytketään tarpeettomat sähköä kuluttavat laitteet pois päältä (otsonaattori, UV-säteilijä jne.)
 • Saostusaineen syöttö kytketään pois päältä
 • pH kemikaalin säätö ja annostus annetaan olla toiminnassa
 • Vapaan kloorin asetusarvo asetetaan mahdollisimman alas, eli 0,3 mg/l
 • Lämmitys kytketään pois toiminnasta
 • Veden kierrätysnopeus säädetään pienemmälle, muistaen että taajuusmuuttajakäyttöisten pumppujen minimi taajuus on 30 Hz, jäähdytyksen vuoksi ja lisäksi niin,että vesi varmasti kiertää loiskekourun kautta
 • Ilmanvaihdon annetaan olla toiminnassa, toki lämpötilaa ja ilmamääriä voi säätää pienemmälle (tarkasta minimimäärät IV ohjeista)

Vaihtoehto 2.
Altaat tyhjennetään

 • Altaat pestään tyhjennyksen jälkeen
 • Laatoitettuja altaita on mahdollisesti kasteltava, niiden ollessa tyhjänä (tämä on allaskohtainen asia ja pitää tarkastaa kiinteistön omistajalta)
 • Tasausaltaat tyhjennetään ja pestään
 • Kemikaalisäiliöihin voi jättää kemikaalit, mutta kemikaalien syöttölinjat tulee huuhdella puhtaalla vedellä, annostelupumppujen avulla
 • Granudos laite pysäytetään, mutta ennen pysäyttämistä linjoihin ajetaan vettä ilman klooria ja vesi jätetään putkiin
 • Kemikaalisäätimien anturikammioihin jätetään vesi turvaamaan anturien toimintakyky uudelleen käynnistettäessä
 • Altaan lämmitys kytketään pois päältä
 • Mikäli tauko kestää yli kuukauden, niin hiekkasuodattimet tulee huuhdella ja tyhjentää sekä yläluukut avata
 • Valurautapesäiset pumput saattavat jumittua pitkän käyttökatkon aikana, joten niitä pitää käydä pyöräyttämässä käsin n. 1-2 viikon välein

Käyttöönottovaiheessa altaan lämpötila, kemikaaliasetukset sekä mahdolliset kiertopumppujen säädöt normalisoidaan ja annetaan järjestelmän olla toiminnassa, kunnes kaikki arvot ovat asetusarvoissa.

Molemmissa tapauksissa tulee muistaa, että altaista otetaan valvontatutkimusnäytteet ennen uimahallin avaamista yleisölle.