UKTY

LINKIT

VTT  päätti keväällä 2018 luopua Uimahalliportaalin ja Jäähalliportaalin ylläpidosta. Portaalien tietosisällön päätettiin tuoda osaksi Lipas-järjestelmää Opetus- ja kulttuuriministeriön, VTT:n ja Jyväskylän yliopiston yhteisellä päätöksellä. Uimahalli- ja jäähalliportaalien kehittäminen käynnisti koko Lipas-järjestelmän uudistamisen. Kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Lipas-projektin, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä alan asiantuntijoiden kanssa. UIMAHALLIPORTAALI >

UKTY ry on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta laatimassa uimahallirekisteriä. Rekisteriä varten kerätään kaikista Suomen vähintään 25 m radan omaavista uimahalleista sekä kylpylöistä perustiedot sekä käyttö- ja kulutustietoja. Tiedot kerätään lomakkeella, johon on linkki alla:
UIMAHALLIREKISTERILOMAKE »

Alla on linkkejä yhteistyötahoihin, joilta on saatavana uimahalleihin ja kylpylöihin liittyviä ohjeita ja kirjallisuutta:

Kuluttajavirasto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO – SUH 

SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET – SLA

SUOMEN UIMALIITTO

SAUNA FROM FINLAND

Suomen uimahallit ja kylpylät

Uimahallirekisteriprojektin tuloksena on koottu tietoa Suomen uimahalleista ja kylpylöistä. Uimahallien osalta periaatteellisena rajana pidettiin, että hallissa on vähintään 25 metrin allas.

Rekisterin laajasta tietopaketista on koottu alla olevat yhteenvedot.

Suomen uimahallit ja kylpylät – taulukosta löytyy uimaloiden yhteystietoja.

Uimahallirekisteri – taulukosta löytyy yhteenveto kaikista halleista.

Hallikortit  – taulukossa on yksittäisten hallien tietoja.

Mikäli havaitsette omista halleistanne puutteellista tai virheellistä tietoa, niin lähettäkää viestiä osoitteeseen ukty(at)ukty.fi