Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Suomen uimaloiden, uimahallien ja kylpylöiden toiminnallista ja teknistä tasoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• toimii keskustelufoorumina
• järjestää koulutustilaisuuksia
• laatii ohjeita ja suosituksia sekä antaa lausuntoja
• harjoittaa ja edistää alaan liittyvää tutkimus-, tiedostus- ja julkaisutoimintaa
• toimii yhteistyössä muiden alan tahojen kanssa

Tietosuojaseloste ->