UIMAHALLIPORTAALIN LINKKI ON https://uimahallit.lipas.fi 

Ui­ma­hal­lien ener­gian­ku­lu­tus­tie­dot osak­si Li­pas­ta

VTT  päätti keväällä 2018 luopua Uimahalliportaalin ja Jäähalliportaalin ylläpidosta. Portaalien tietosisällön päätettiin tuoda osaksi Lipas-järjestelmää Opetus- ja kulttuuriministeriön, VTT:n ja Jyväskylän yliopiston yhteisellä päätöksellä. Uimahalli- ja jäähalliportaalien kehittäminen käynnisti koko Lipas-järjestelmän uudistamisen. Kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Lipas-projektin, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä alan asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu sisältöön: https://uimahallit.lipas.fi